Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Results

Results 2012

09.01.2013

INTERNATIONAL FESTIVAL OF WIND ORCHESTRAS PRAGUE 2012 RESULTS HARMONIEN – MITTELSTUFFE/HARMONIES – MIDDLE CLASS Bronzenes Band/bronze band Punkte/total points United Lumo-PPO Wind Orchestra, Finland/Finnland 372 Silbernes…

 

Results 2013

09.01.2013