Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: miniSnaps Children´s Ensemble , Romania

27.06.2016  |  praguefestival

miniSnaps Children´s Ensemble , Romania

Conductor:  Emese  Cserkész

The children's band was founded in 2012 within the Public Art School of Saint George. Despite the fact that the ensemble has it's own band made up of 6 – 14-year-old children, only the choir participates in Prague Choral Meeting. They took part in many festivals in Romania and in Hungary, they won a competition in 2012.