Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: Estonian Mixed Choir Söbrahing, Estonia

21.06.2016  |  praguefestival

Estonian Mixed Choir Söbrahing, Estonia
Conductor: Mare Talve
The choir was founded in 1999.