Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: Coro Organum, Spain

21.06.2016  |  praguefestival

Coro Organum, Spain
Conductor: Angel Feltrer
It is a formation that arises with the idea of promoting the importance of choral practice in the education of professional musicians .