Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: Coro Académico da Universidade do Minho, Portugal

21.06.2016  |  praguefestival

Coro Académico da Universidade do Minho, Portugal
Conductor: Rui Paulo Teixeira
The Academic Choir of Minho University (CAUM) is a non-profit cultural association founded in January 1989