Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: Coral Magnum Mysterium, Spain

21.06.2016  |  praguefestival

Coral Magnum Mysterium, Spain
Conductor: Miguel Ángel Garrido Sánchez
The Coral Magnum Mysterium, originally known as the “Coral Villa de Estepona”, was founded in 1987 thanks to the initiative of an enthusiastic group of choral singers.