Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: Coral la Cagiga, Spain

21.06.2016  |  praguefestival

Coral la Cagiga, Spain
Conductor: Ana Belén Gómez Eguren
The choir “La Cagiga” from Polanco was formed by Mrs. Ana Belén Gómez Eguren in July 1997.