Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: Chorale Ocarina, France

21.06.2016  |  praguefestival

Chorale Ocarina, France
Conductor: Dominique Provost
The choir coming from Saint Barthélemy d'Anjou was created in 1980