Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: Chór Mieszany Zasolnica z Porąbki, Poland

21.06.2016  |  praguefestival

Chór Mieszany Zasolnica z Porąbki, Poland
Conductor: Barbara Gacek
The choir was founded in 2002