Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: Chor des Collegium Musicum Bonn, Germany

21.06.2016  |  praguefestival

Chor des Collegium Musicum Bonn, Germany
Conductor: Ansgar Eimann
Collegium Musicum was founded by the music scientist Emil Platen at the Bonn University on November 18, 1953. At the moment there are 120 singers in the choir – mainly students, but also former students, lecturers and externists.