Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: Cantos e Melodias, Italy

21.06.2016  |  praguefestival

Cantos e Melodias, Italy
Conductor: Massimo Atzori
Maestro Massimo Atzori founded the choir in Villamar in June 2012. Currently there are 30 members in the choir.