Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Young Israeli Folk Dance Group

19.06.2017  |  praguefestival Updated: 21.06.2017

Young Folklore Group "Dance Modiyin" from Israel will join our festival.
Artistic director is Naama Dinerman Ben Shlomo