Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Young Finnish Folk Dance Group Will Dance in Prague

27.03.2017  |  praguefestival

Folk dance ensemble JunioriOttoset I - young folk dancers and musicians from Finland will participate in Prague Folklore Days