Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Young Ensemble from Turkey

13.05.2016  |  praguefestival Updated: 17.07.2016

children´s folk dancing group "Dance Group Fire of Anatolia – Bilgince Koleji” will present dances from all over Turkey