Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Young Austrian Group: Die Jungen Vorauer Schuhplattler

22.05.2016  |  praguefestival Updated: 13.06.2016

Die Jungen Vorauer Schuhplattler - a young team from Vorau in southeastern  Austria:  Styria