Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Kassel, Germany

27.05.2016  |  praguefestival Updated: 15.06.2016

Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Kassel - folk dances of  Transylvanian German minority as well as traditional German dances are in repertoire of this dance group