Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Taipei Folk Orchestra from Taiwan

28.06.2017  |  praguefestival Updated: 29.06.2017

We are very happy to welcome for 2nd time the excellent Taipei Folk Orchestra from Taiwan!