Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Taipei Folk Music Orchestra - Top Chinese Folk Music

26.05.2016  |  praguefestival Updated: 15.06.2016

Taipei Folk Music Orchestra from Taiwan  - first Chinese orchestra at our festival