Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Swiss Group of Drummers and Fifers in Prague

18.03.2017  |  praguefestival

The Swiss fife and drum ensemble "Les Tambours et Fifres Sierrois" will join Prague Folklore Days