Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Norwegian Folk Dancers Are Coming to Prague!

03.06.2017  |  praguefestival

the cheerful Gjøvik Folkedanslag will present Norwegian costumes and traditional dances at our festival!