Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Machol Chof Ashkelon from Israel

24.05.2016  |  praguefestival Updated: 13.06.2016

Israeli Folk Dance Group :  Machol Chof Ashkelon from southerbn Israel will represent this Middle East country