Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Latvian Folk Dance Group " Ruta"

22.05.2016  |  praguefestival Updated: 15.06.2016

Latvian folk dance group „Ruta“ coming  from Adazi Secondary School