Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Latvian Folk Dance Group from Daugavpils

14.02.2017  |  praguefestival

Daugavpils Latvian Culture Centre Dance Ensemble „Laismena” - representative of Latvian folklore at Prague Folklore Days