Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Latvian Folk Dance Collective "Savieši"

27.05.2016  |  praguefestival Updated: 15.06.2016

Dances and music from Latvia will be performed by "Savieši"