Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

La Brante from Switzerland

16.05.2016  |  praguefestival Updated: 13.06.2016

the Swiss band La Brante will perform together with the Folk Dance Group Le Feuillu