Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Ingrian Finns from Estonia

08.05.2016  |  praguefestival Updated: 13.06.2016

The Ingrian Folk Dance Group  "Metsäkukat" will perform original Ingrian dances in Ingrian and Karelian national costumes - it is first time that an Ingrian ensemble particpes in Prague Folklore Days