Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Historic Dutch Marching Group in the Streets of Prague

28.05.2016  |  praguefestival Updated: 30.06.2016

Gilde van Wieerter Stadsschötte Ste. Catharina 1480 from the Netherlands will not be seen only in the festive parade on Saturday July 30, 2016