Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Folk Dance Group Strilaringen from Norway

28.02.2017  |  praguefestival

Norwegian folk dances will be performed by the folk dance ensemble Strilaringen