Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Folk Dance Group from Portugal

30.04.2019  |  praguefestival

Portugal will be represented by the Rancho de Danças e Cantares de Vale de Milhaços