Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

First Ever Group from Luxembourg

17.02.2017  |  praguefestival

For the first time there will be a folk dance group from tiny Luxembourg at our festival - the ensemble La Ronde