Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Female Folk Dance Group Kuppari from Estonia

04.05.2016  |  praguefestival Updated: 09.06.2016

The women ́s folk-dance group Kuppari  celebrated its 55th anniversary last year - we are happy to welcome them in Prague!