Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Female Choir "Vändra Mai" from Estonia

20.05.2016 Updated: 13.06.2016

Female Choir "Vändra Mai"is combined of two Estonian female choirs -  one from Põlva and  the other  from Vändra.