Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Estonian Folklore Society "Kiitsharakad" to Dance at Our Festival

01.06.2016  |  praguefestival Updated: 16.06.2016

The nonprofit folklore society Kiitsharakad (Magpies) concentrates especially on folklore from the Vigala Parish and West-Estonia.