Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Estonian Folk Dance Group "Sukad Ja Tagi"

02.06.2016  |  praguefestival Updated: 17.06.2016

Sukad&Tagi was founded in 2002 in the USA, when Estonian Scouts and Girl Scouts were visiting Estonian diaspora