Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Estonian Folk Dance Group Opsal

27.05.2016  |  praguefestival Updated: 15.06.2016

Folkdance group Opsal comes from Puhja, in a region famous for beautiful nature and rich cultural traditions