Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Estonian Children´s Folk Dance Group at Prague Folklore Day

17.05.2016  |  praguefestival Updated: 13.06.2016

The children’s folk dance group of Rae Hobby School -  dancers of the group are the 5th and 6th year students of Jüri Gümnaasium