Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Ensemble *Vstrecha* from Russia

05.06.2017  |  praguefestival

We are also Ensemble Vstzrech  looking forward to see the excellent Russian folk dance ensemble "Vstrecha" from Russian city of Vyborg