Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Beautiful Costumes from South Germany

17.07.2018  |  praguefestival

Trachtengruppe Markdorf is coming to Prague to prent their traditional beautiful costumes from the region around Lake Constanze