Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Austrian Folk Dance Group from the Tyrolean Alps

29.05.2016  |  praguefestival Updated: 15.06.2016

Trachten- und Volkstanzgruppe Almrausch Sölleite - Tyrolean folklore of last 200 years will be presented by this folk dance ensemble