Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Auspices of the City of Prague

04.04.2017  |  praguefestival

The City Councilor for Culture of Prague mr. Jan Wolf  has confirmed the  auspices for Prague Folklore Days 2017