Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Ansambl Zhemchug from Russia

05.07.2017  |  praguefestival

Another excellent ensemble to present Russian folklore: Ansambl Zhemchug from St. Peterburg