Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Common Singing November 14, 2015

15.11.2015  |  praguefestival

All participating choirs met for common singing at the St. Salvator Church on Saturday afternoon - it was a wonderful concert! Thank you all for coming to the choral meeting!